Upphovsrätt

Allt material på KemikalieKollen.nu omfattas av upphovsrättslagen.

Upphovspersonen till texten har ensam rätt att bestämma hur verket ska användas eller spridas. Med upphovsperson avses skaparen av i detta fall en text.

Kopiering får inte göras utan tillstånd.

KemikalieKollen godtar fri citering av texterna (i delar eller i helhet). Detta under förutsättning att KemikalieKollen eller i förekommande fall skribenten anges som källa och att citaten är ordagranna och att ingen utomstående kan gå in och ändra i texten.

Här kan du läsa mer om upphovsrätt.

Enligt Journalistförbundet får den som i någon form bearbetar ett material, genom att översätta det till ett annat språk, genom att redigera om eller korta ner det eller genom att omarbeta originalet på annat sätt, upphovsrätt till sin prestation i egenskap av bearbetare. Läs mer här.

Här och här kan du läsa mer om rätten till referat.