Tetrasodium EDTA

INCI Tetrasodium ETDA På svenska – Tetranatriumetyldiamintetraacetat (EDTA) Funktion Kelatbildande Tillverkning Enligt PubChem (1) tillverkas Tetrasodium EDTA genom att en lösning av etylendiamin får reagera …