Om KemikalieKollen

KemikalieKollen är en svensk tjänst som informerar om kemikalier i ekologiska och naturliga produkter.

Tips på fler kemikalier kan skickas till kontakt@kemikaliekollen.nu

Du som önskar komplettera information om någon kemikalie är välkommen att ta kontakt på kontakt@kemikaliekollen.nu.

Detta ingår i tjänsten KemikalieKollen:

 • INCI-namn
 • Svenskt namn
 • Kemikaliens funktion (emulgeringsmedel, förtjockningsmedel, stabiliseringsmedel, tensid, konserveringsmedel osv.)
 • Tillverkning (hur ser de olika bearbetningsstegen ut för att just denna kemikalie ska kunna bli till det den är? - Vilka processer har använts och vad innebär de?
 • Råmaterial (råvaror) som används i processen, t ex industriellt producerade kemikalier, oljor/fetter/spannmål/industriellt avfall, enzymer/biotekniskt odlade mikroorganismer osv.
 • Ursprung (är ursprunget enbart kallpressad olja eller är ursprunget en eller flera dessförinnan industriellt raffinerade/bearbetade kemikalier från andra industriellt raffinerade råmaterial?)
 • Hur presenteras kemikalien i handeln? Ex. "Vegetabilisk emulgator", "Utvinns ur citrusfrukter" eller "Växtfiber". Vilka namn har exempelvis olika handelsblandningar och vad innehåller dessa blandningar?
 • Kommer kemikalien från palmolja?
 • Synonymer
 • E-nummer
 • CAS och EC-nummer
 • Marknad (marknadsvärde samt hur många ton av kemikalien som tillverkas/importeras inom EU per år)
 • Inom vilket produktområde används kemikalien, t ex kosmetika, rengöringsprodukter, kitt/spackel eller beläggningsprodukter
 • Kortfattad sammanfattning
 • Är kemikalien godkänd av något certifieringsorgan?
 • Referenser

Industriella processer

Industriella produktionsprocesser som anses vara minimal bearbetning för kemikalier som är en del av innehållet i hudvårdsprodukter på ekohyllan kan exempelvis vara hydrolys, hydrogenering, förestring och transesterifiering. Inom ekoindustrin produceras nya kemikalier genom att olika kemikalier sammanfogas med varandra. En del av de industriellt producerade kemikalieblandningarna kan även innehålla andra industriella kemikalier som t ex konserveringsmedel eller andra hjälpämnen som också är industriellt producerade.

Rubriken "Funktion"

I KemikalieKollen används Europeiska Kommissionens databas CosIng alltid i första hand för beskrivning av en kemikalies funktion. Därutöver används till exempel EWG eller Shenet som referenser för dessa uppgifter.

Rubriken "Godkänd" 

I KemikalieKollen ges referenser till certifieringsorgan som godkänner en kemikalie. Dessa certifieringsorgan ska ses som exempel då det finns många fler certifierande organ globalt. Kontroll har dock gjorts med just dessa organisationer. I dagsläget finns det 463 olika märkningar - alla dessa används dock inte för kemikalier i hudvårdsprodukter.

Info om INCI

INCI-namn kan vara latinska växtnamn som Cocos Nucifera Oil (kokosolja) respektive Olea Europaea fruit oil (olivolja). Dessa naturliga oljor genomgår ofta bara en simpel process som kallpressning. Men INCI-namn kan också vara Coco-Caprylate/Caprate och Glyceryl Stearate, dvs att den naturliga oljan är raffinerad (uppdelad i sina beståndsdelar) och sammanfogad med andra kemikalier (som i sin tur också är industribearbetade).

I innehållsförteckningen ser man ofta ord som ”från”, exempelvis ”från kokos” eller ”från vegetabilisk olja”, ”från majs” eller ”från alger”. Man kan även beskriva cellulosa som om att det bara rör sig om ”Växtfibrer”. Det här förfarandet talar bara om vilket ursprung den färdiga kemikalien har (eller delar av den) och inte hur själva grödan eller den industriellt raffinerade oljan har bearbetats för att till slut kunna bli till en för industrin användbar kemikalie.

Registrering av kemikalier

Enligt Kemikalieinspektionen ska man om man tillverkar eller importerar ett ton eller mer av ett ämne, registrera det hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Man måste då lämna uppgifter om ämnets egenskaper och information om hur ämnet kan användas på ett säkert sätt. Hur mycket information som ska lämnas beror på mängden av ämnet och vilka faror som är förknippade med det. Ju mindre mängd och ju färre faror, desto mindre information behöver man lämna.

I KemikalieKollen hittar du information om ovanstående under rubriken Marknad. Där kan det till exempel stå så här: "Enligt ECHA tillverkas och / eller importeras askorbylpalmitat inom EU i kvantiteter om 1 - 10 ton per år." Kikar man närmare på vilka andra kemikalier som används i produktionsprocessen av just askorbylpalmitat så hittar man askorbinsyra, svavelsyra, palmitinsyra, men också palmitoylklorid och pyridin samt enzymer från bukspottskörteln av svin och från bakterier.

Ett annat exempel är mjölksyra som enligt ECHA tillverkas och / eller importeras inom EU i kvantiteter om 100 - 1 000 ton per år. I produktionsprocessen används glukos/glukossirap, melass, vassle, stärkelse, mikroorganismer (odlas biotekniskt), jästextrakt, soja-, eller köttpeptoner (som är näringsämnen i fermenteringsprocessen), kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, ammoniumhydroxid eller natriumhydroxid samt svavelsyra, isopropyleter eller etanol.

Varifrån kommer då alla andra kemikalier som används i produktionsprocessen? Det är värt att fundera på detta då ECHA skriver att "Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter. Ansvaret för att hantera risker med ämnen ligger därför hos de fysiska och juridiska personerna som tillverkar, importerar, släpper ut på marknaden eller använder ämnena i sin professionella verksamhet." På sidan 30 kan man läsa mer om undantag från registreringsplikten.

CAS-nr och EG-nr

Kemikalieinspektionen förklarar CAS-, och EG-nummer så här "Ett CAS-nummer (Chemical Abstracts Service number) är ett registreringsnummer för kemikalier. Det fungerar som ett internationellt identifieringsnummer för kemiska ämnen." Läs mer här.

Carina Lagerstedt Nilsson

KemikalieKollen drivs av Carina Lagerstedt Nilsson som också driver appen RekoKollen.

Företaget heter Creative Life Nodes

Org.nr: 690130-4029

Foto: David R Nilsson