Källor

EWG – Environmental Working Group - en databas om kosmetika och kroppsvårdsprodukter och om dess potentiella risker för hälsan

CIR - Cosmetic Ingredient Review

CosIng – Europeiska Kommissionens databas

PubChem (HSDB) – En samling av databaser om till exempel toxikologi och kemikalier

PubChem (databas vid National Institutes of Health (NIH).)  - Information om till exempel kemiska strukturer, kemiska och fysiska egenskaper, produktionsprocesser, patent, hälso-, och toxicitetsdata och mycket mer

International Programme on Chemical Safety (IPCS INCHEM) - Ett verktyg för information om kemikaliesäkerhet samt kemikaliehantering. Ett samarbete mellan det internationella programmet för kemisäkerhet (IPCS) och det kanadensiska centrumet för arbetshälsa och säkerhet (CCOHS).

Kemikalieinspektionen

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

The International Agency for Research on Cancer (IARC)

CAMEO Chemicals -  En databas med datablad för farliga kemikalier.

World of Chemicals - En global plattform kopplar ihop allt som rör kemi och kemisk industri.

Cosmetics Info (Personal Care Products Council) - En informationssida som innehåller vetenskap och säkerhetsinformation om kosmetika och kroppsvårdsprodukter.

Shenet – Parfymeri, kosmetika, utvärtes medicin från Egypten till idag

Chemical Book - Ger detaljerad information om kemikalier som till exempel molekylformel, molekylvikt, CAS-nr, EINECS-nummer, engelska produktnamn och synonymer.

ChemIDplus - Information om kemiska substanser

COSMOS - Certifieringsorganisation

Natrue - Certifieringsorganisation

Ecocert - Certifieringsorganisation

USDA - Certifieringsorganisation

Soil Association - Certifieringsorganisation

Australian Certified Organic (ACO) - Certifieringsorganisation

Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF) - Branschorganisationen för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemisk-tekniska konsumentprodukter

IVL Svenska Miljöinstitutet

Havs- och vattenmyndigheten

Naturvårdsverket

PMC Journals (US National Library of Medicine / National Institutes of Health)

Svensk MeSH (Karolinska Institutet) - Ordbok för medicinska termer

LUBIRC (Lund University Biobased Industry Research Center)

DanSukker

Nordic Sugar

Sugar Association

International Starch Institute

SpecialChem - The Material Selection Platform - Databas med kemikalier från olika producenter

Orangutan Alliance Organisation

International Palm Oil Free Certification Trademark Programme (POFCAP)

Ethical Consumer

Palm Free Council

Äkta Vara

Tillsatsappen

Espacenet (European Patent Office) - Ca 90 miljoner patentdokument från hela världen

Europe PMC - En vetenskapsplattform med access till vetenskapliga publicationer från hela världen. Europe PMC är utvecklat av EMBL-EBI och är en partner till PubMed Central.

Hudvårdstillverkare

Återförsäljare

Råvarudistributörer / leverantörer

Kemikalieproducenter

Andra resurser som t ex undervisningssidor om kemi.

Gyldendal - Den Store Danske

Store Norske Leksikon

Encyclopedia Britannica

Dyntaxa - Svensk taxonomisk databas

Nationalencyklopedin

Linné on line - Uppsala Universitet

Vetenskapliga studier, forskningsartiklar, översiktsartiklar osv.

Databaser som t ex The Universal Protein Resource (UniProt) och JGI MycoCosm