Källor

EWG – Environmental Working Group - en databas om kosmetika och kroppsvårdsprodukter och om dess potentiella risker för hälsan

CIR - Cosmetic Ingredient Review

CosIng – Europeiska Kommissionens databas

PubChem (HSDB) – En samling av databaser om till exempel toxikologi och kemikalier

PubChem (databas vid National Institutes of Health (NIH).)  - Information om till exempel kemiska strukturer, kemiska och fysiska egenskaper, produktionsprocesser, patent, hälso-, och toxicitetsdata och mycket mer

International Programme on Chemical Safety (IPCS INCHEM) - Ett verktyg för information om kemikaliesäkerhet samt kemikaliehantering. Ett samarbete mellan det internationella programmet för kemisäkerhet (IPCS) och det kanadensiska centrumet för arbetshälsa och säkerhet (CCOHS).

Kemikalieinspektionen

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

The International Agency for Research on Cancer (IARC)

Cosmetics Info (Personal Care Products Council) - En informationsdatabas som innehåller vetenskap och säkerhetsinformation om kosmetika och kroppsvårdsprodukter.

Shenet – Parfymeri, kosmetika, utvärtes medicin från Egypten till idag

Chemical Book - Ger detaljerad information om kemikalier som till exempel molekylformel, molekylvikt, CAS-nr, EINECS-nummer, engelska produktnamn och synonymer.

ChemIDplus - Information om kemiska substanser

The Campaign for Safe Cosmetics - Ett projekt av Breast Cancer Prevention Partners (tidigare the Breast Cancer Fund), som arbetar för att skydda konsumenter, arbetstagare och miljön genom utbildning och företagsansvar samt hållbarhetskampanjer och lagstiftning som utformats för att eliminera farliga kemikalier kopplade till negativa hälsoeffekter från kosmetika och kroppsvårdsprodukter.

Cosmos - Certifieringsorganisation

NaTrue - Certifieringsorganisation

EcoCert - Certifieringsorganisation

USDA - Certifieringsorganisation

Soil Association - Certifieringsorganisation

Australian Certified Organic (ACO) - Certifieringsorganisation

Kosmetik- och hygienföretagen (KoHF) - Branschorganisationen för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemisk-tekniska konsumentprodukter

IVL Svenska Miljöinstitutet

Havs- och vattenmyndigheten

Naturvårdsverket

PMC Journals (US National Library of Medicine / National Institutes of Health)

Svensk MeSH (Karolinska Institutet) - Ordbok för medicinska termer

Bioraffinaderiportalen - Lunds Universitet

DanSukker

Nordic Sugar

Sugar Association

International Starch Institute

SpecialChem - The Material Selection Platform - Databas med kemikalier från olika producenter

Orangutan Alliance Organisation

International Palm Oil Free Certification Trademark Programme (POFCAP)

Ethical Consumer

Palm Free Council

Äkta Vara

Tillsatsappen

Espacenet (European Patent Office) - Ca 90 miljoner patentdokument från hela världen

Europe PMC - En vetenskapsplattform med access till vetenskapliga publicationer från hela världen. Europe PMC är utvecklat av EMBL-EBI och är en partner till PubMed Central.

Hudvårdstillverkare

Återförsäljare

Råvarudistributörer / leverantörer

Kemikalieproducenter

Andra resurser som t ex undervisningssidor om kemi.

Gyldendal - Den Store Danske

Store Norske Leksikon

Encyclopedia Britannica

Dyntaxa - Svensk taxonomisk databas

Nationalencyklopedin

Linné on line - Uppsala Universitet

Vetenskapliga studier, forskningsartiklar, översiktsartiklar osv.

Databaser som t ex The Universal Protein Resource (UniProt) och JGI MycoCosm